Ostale informacije

SEZNAM PREDLOGOV PREDPISOV

Predlogi predpisov : Zakon o javnih zavodih
Predpisi v obravnavi so dostopni na spletnih naslovih :  -  na vladi
 -  v državnem zboru

Opozorilo: pri dostopu do predpisov na navedeni spletni strani gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih javni lekarna ne jamči odškodninsko ali kako drugače.


SEZNAM VRST STORITEV

Vrste postopkov, ki jih vodi lekarna


SEZNAM JAVNIH EVIDENC, S KATERIMI UPRAVLJA ZZZS

Seznam evidenc: LEKARNA PESNICA ne vodi javnih evidenc, ki bi bile javno oziroma prosto dostopne.


NAJPOMEMBNEJŠI VSEBINSKI SKLOPI DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA OZIROMA SEZNAM POSAMEZNIH DOKUMENTOV

Pomembnejši dogodki, odločitve in novosti
Napotki glede izvrševanja pravic v zvezi z dostopom do informacij javnega značaja :   V kolikor na podlagi predpisov o dostopu do informacij javnega značaja vlagate pisno ali ustno zahtevo za dostop do informacije, za katero smatrate, da je javnega značaja, vas prosimo, da jo neposredno naslovite na pristojno uradno osebo LEKARNE PESNICA.
Stroškovnik za obračun materialnih stroškov nastalih pri posredovanju informacij javnega značaja : Lekarna Pesnica je upravičena prosilcem informacij javnega značaja zaračunati materialne stroške posredovanja informacij javnega značaja skladno z Uredbo o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja.

 

OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:
Dostop do informacij javnega značaja iz kataloga je možen preko spletne strani http://www.vivax.si , poglavje »informacije javnega značaja". Za ogled spletnih strani je potrebno instalirati ustrezno programsko opremo za dostop do interneta, kot je na primer MS Internet Explorer ver. 6.x. ali Netscape Communicator ver. 7.x. Pri izdelavi in dostopa do spletnih strani smo upoštevali sodobne razvojne trende na tem področju in razširjenost tipov programske opreme v Sloveniji za dostop do spletnih strani. Nekatere informacije javnega značaja so objavljene v PDF formatu, zato je za njihovo branje potrebno predhodno naložiti programsko opremo na osebni računalnik, kar je možno brezplačno narediti tudi na spletni strani http://www.vivax.si