Predstavitev zakona

Državni zbor Republike Slovenije je na svoji seji dne 25.2.2003 sprejel Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) in ga objavil v Uradnem listu RS, št. 24/2003. V 4. členu navedenega zakona je navedena opredelitev informacije javnega značaja: »Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb.« Na podlagi 11. člena in petega odstavka 25. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja je vlada izdala Uredbo o posredovanju informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 115/03). Vlada Republike Slovenije je na podlagi 35. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja izdala Uredbo o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 40/04) in v drugem odstavku 1. člena določila: »Neposredni proračunski uporabniki državnega proračuna stroškov posredovanja informacij javnega značaja ne zaračunavajo.«