O Lekarni

 

Koncesionarka : Nevenka Babič Košat
Ime lekarne : VIVAX - LEKARNA PESNICA
Skrajšano ime lekarne : LEKARNA PESNICA
Sedež lekarne : 2211 PESNICA PRI MARIBORU
Vpis v sodni register : Ministrstvo za zdravstvo Ljubljana,
Štefanova 5, 1000 Ljubljana,
s sklepom 313-174/95-96 z dne 30.09.1996
SI ID : SI96897007
Telefonska številka : (02) 653 62 61
Kontaktne osebe : Nevenka Babič Košat
Direktorica : Nevenka Babič Košat


SPLOŠNI PODATKI O LEKARNI PESNICA IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

 

Kratek opis delovnega področja LEKARNE PESNICA Dejavnost lekarne, obsega nemoteno oskrbo prebivalstva z zdravili ter drugimi sredstvi za varovanje zdravja in obsega izdajo zdravil na recept in brez recepta, ter magistralno pripravo zdravil.

Poleg navedenega opravlja lekarna še gospodarsko dejavnost, in sicer preskrbo s pomožnimi zdravilnimi sredstvi, ortopedskimi pripomočki, sredstvi za nego in drugimi proizvodi, izdajanje zdravil za uporabo v veterini, ter svetovanje pri predpisovanju in uporabi zdravil.


KONTAKTNI PODATKI URADNIH OSEB, PRISTOJNIH ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

Pristojna oseba Babič Košat Nevenka, mag. farm.
Tel : (02) 653 62 61
E-pošta: info@vivax.si